Розведення кролів

« Попередні записи

Селекційні ознаки

20.05.2008

Основними селекційними ознаками, від яких зале­жить економічний результат, є кількість і жива маса кроленят при відлученні, швидкість росту, вижива­ність, оплата корму приростом. Для всіх порід кролів бажаний округлий, добре обмускулений круп.

Вирощування ремонтного молодняка

20.05.2008

Ремонтний молодняк потрібно годувати так, щоб не допустити як відставання його в рості, так і перевищення живої маси більш як на 10% від норми. Відставання у рості найчастіше - ознака захворювання.

Схрещування

20.05.2008

Це метод розведення, при якому спа­ровані самець і самка належать до різних порід. Потомство, одержане в результаті такого парування, називають помісним. Схрещування різко змінює розмах мінливості в стаді, тому цей метод застосовують, коли мінливість за бажаними ознаками недостатня.

Чистопородне розведення кролів

20.05.2008

Особливості чистопородного розведення полягають у тому, що самка й самець належать до однієї породи. Застосовуючи цей метод, прагнуть зберегти і далі вдосконалювати цінні породи кролів й одержува­ти племінних тварин, які добре передають свої якості потомству.

Ритм відтворення й ущільнені окроли

20.05.2008

Під ритмом відтворення розуміють інтервал між окролами, роз­рахований у середньому на кролематку стада. Здава­лося б, цей показник в основному залежить від кро­лівника, від того, як він спланує використання самок для одержання приплоду.

Коли і як відбирати племінних кролів для відтворення?

20.05.2008

Племінних кролів для відтворення відбирають протягом їхнього життя, але можна виділити три основні етапи.

Вибракування самця

20.05.2008

Поліпшення стада значною мірою залежить від самця. Адже від нього одержують значно більше потомства, ніж від найплодючішої самки. А якщо вико­ристовують тільки одного самця, то майбутнє всього стада залежить від його якості.

Яких кролематок і коли вибраковувати?

20.05.2008

Кролематок у середньому використовують два роки. Отже, 50% їх вибраковують щорічно. На малих кролефермах присадибних господарств це роблять в основному восени, коли закінчиться сезонна

« Попередні записи